Հարգելի քաղաքացիներ
Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչությունը որպես ոստիկանության կառուցվածքային ստորաբաժանում անցել է բարեփոխումների որոշակի շրջան: Աշխարհաքաղաքական նոր մարտահրավերներին զուգընթաց դժվարին է եղել ուղին: Բարեփոխումների սկզբնական փուլի կազմակերպման և կայացման գործում անմասն չի եղել բնակչության աջակցությունը՝ կառուցողական առաջարկներ ներկայացնելու, թեկուզև քննադատություններ և դիտողություններ ներկայացնելու առումով:

Ոստիկանությունում ընթացող բարեփոխումները ենթադրում են նաև ստորաբաժանումների վերակազմավորման, ինչպես նաև կառուցվածքային փոփոխությունների իրականացման արդյունքում նորաստեղծ ստորաբաժանումների կազմավորման, դրանց գործառույթների և ոստիկանության ծառայողների լիազորությունների հստակեցման անհրաժեշտություն: Իրականացվող բարեփոխումների արդյունքում աշխատանքային և կատարողական կարգապահության բարձրացման, տարածքի քաղաքացիների խնդիրներին ավելի սերտ առնչվելու, բազմաստիճան ղեկավարման շնորհիվ կոռուպցիոն ռիսկերը նվազեցնելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի հրամանով համակարգում կատարվել են փոփոխություններ, որով ՀՀ ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության տարածքային անձնագրային ծառայությունների ղեկավարումը հանձնվել է ոստիկանության տարածքային մարմինների ենթակայությանը:

Ողջունում ենք ցանկացած առաջարկ, որը միտված կլինի պետականության ամրապնդմանը, քաղաքացիներին մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացմանը:

Հայաստանի Հանրապետության
ոստիկանության անձնագրային և
վիզաների վարչության պետ,
ոստիկանության գնդապետ

Միշա Սարդարյան

Դիմումի ընթացքը
Սահմանային Կետեր
ՀՀ Սահմանային Կետեր
Նորություններ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ


      «Նույնականացման քարտերի մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքներում կատարված փոփոխությունների համաձայն 2014 թվականի հունվարի 1-ից հետո դադարեցվել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1998 թվականի դեկտեմբերի 25-ի թիվ 821 որոշմամբ նախատեսված անձնագրերի (այսինքն՝ հին նմուշի անձնագրերի) տրամադրումը և փոխանակումը, բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի:


  2014 թվականի հունվարի 1-ից հետո մինչև 16 տարեկան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները և 16 տարին լրացած նախազորակոչային տարիքի արական սեռի քաղաքացիներն իրավունք ունեն ստանալու կամ փոխանակելու Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1998 թվականի դեկտեմբերի 25-ի թիվ 821 որոշմամբ նախատեսված անձնագրերը: Ցանկության դեպքում նշված կատեգորիայի անձինք հին նմուշի անձնագրի փոխարեն կարող են ստանալ կենսաչափական տվյալներ պարունակող անձնագիր:
01.03.2014

ԱՆՁՆԱԳՐԱՅԻՆ ԵՎ ՎԻԶԱՆԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԻ ՍԽԵՄԱՏԻԿ ՊԱՏԿԵՐՆԵՐ