Իրավական ակտեր

Վիզաների և օտարերկրյա քաղաքացիների հաշվառման բաժին

«Օտարերկրացիների մասին» ՀՀ օրենք

ՀՀ կառավարության 2008 թվականի ապրիլի 4-ի N 329-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1650-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 2007 թվականի նոյեմբերի 15-ի N 1439-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 2008 թվականի փետրվարի 7-ի N 134-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 2007 թվականի հոկտեմբերի 4-ի N 1268-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 2012 թվականի հոկտեմբերի 4-ի N 1255-Ն որոշում

Անձնագրային և ելքի փաստաթղթերի ձևակերպման բաժին

«Նույնականացման քարտերի մասին» ՀՀ օրենք

1«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի մասին» ՀՀ օրենք

ՀՀ կառավարության 1998 թվականի դեկտեմբերի 25-ի թիվ 821 որոշում

ՀՀ կառավարության 1999 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 767 որոշում

ՀՀ կառավարության 1999 թվականի մայիսի 25-ի N 347 որոշում

ՀՀ կառավարության 2006 թվականի մարտի 2-ի N 318-Ն որոշում

ՀՀ ոստիկանության պետի 2012 թվականի փետրվարի 20-ի թիվ 3-Ն հրաման

ՀՀ կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1660-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 2008 թվականի դեկտեմբերի 11-ի N 1465-Ն որոշում

ՀՀ ոստիկանության պետի 2008 թվականի օգոստոսի 15-ի թիվ 12-Ն հրաման

Քաղաքացիության բաժին

«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության մասին» ՀՀ օրենք

ՀՀ կառավարության 2012 թվականի հուլիսի 26-ի N 951-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 2007 թվականի նոյեմբերի 23-ի N 1390-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 2007 թվականի նոյեմբերի 1-ի N 1290-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 2007 թվականի հոկտեմբերի 4-ի N 1154-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 2007 թվականի սեպտեմբերի 20-ի N 1110-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 2007 թվականի օգոստոսի 30-ի N 1040-Ն որոշում

Բնակչության պետական ռեգիստրի բաժանմունք

«Բնակչության պետական ռեգիստրի մասին» ՀՀ օրենք

«Հանրային ծառայությունների համարանիշի մասին» ՀՀ օրենք

ՀՀ ոստիկանության պետի 2012 թվականի հունիսի 15-ի թիվ 9-Ն հրաման

ՀՀ ոստիկանության պետի 2005 թվականի հոկտեմբերի 24-ի թիվ 8-Ն հրաման

ՀՀ կառավարության 2012 թվականի ապրիլի 5-ի N 419-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 2005 թվականի հուլիսի 14-ի N 1231-Ն որոշում

Դիմումի ընթացքը
Սահմանային Կետեր
ՀՀ Սահմանային Կետեր
Նորություններ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ


      «Նույնականացման քարտերի մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքներում կատարված փոփոխությունների համաձայն 2014 թվականի հունվարի 1-ից հետո դադարեցվել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1998 թվականի դեկտեմբերի 25-ի թիվ 821 որոշմամբ նախատեսված անձնագրերի (այսինքն՝ հին նմուշի անձնագրերի) տրամադրումը և փոխանակումը, բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի:


  2014 թվականի հունվարի 1-ից հետո մինչև 16 տարեկան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները և 16 տարին լրացած նախազորակոչային տարիքի արական սեռի քաղաքացիներն իրավունք ունեն ստանալու կամ փոխանակելու Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1998 թվականի դեկտեմբերի 25-ի թիվ 821 որոշմամբ նախատեսված անձնագրերը: Ցանկության դեպքում նշված կատեգորիայի անձինք հին նմուշի անձնագրի փոխարեն կարող են ստանալ կենսաչափական տվյալներ պարունակող անձնագիր:
01.03.2014

ԱՆՁՆԱԳՐԱՅԻՆ ԵՎ ՎԻԶԱՆԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԻ ՍԽԵՄԱՏԻԿ ՊԱՏԿԵՐՆԵՐ